บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 ที่อยู่ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
เลขที่ 90 ชั้น 24 อาคารเอ ห้อง เอ2403-2405
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ (+662) 683-5100 
 แฟกซ์ (+662) 645-4299 
 อีเมล sales@activemedia.co.th  

ส่งข้อความถึงเรา