บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอที ด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจร โดยคัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งการให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ และอำนวยความสะดวกให้การดำเนินธุรกิจให้ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2546 โดยคุณวาริท อ้นวงษ์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร) ภายใต้แนวคิด ‘Asia’s Boutique IT Distributor’ ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านไอทีที่ล้วนแล้วแต่ได้ผ่านการเลือกสรรมาเป็นอย่างดีโดยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Software) เพราะคุณวาริท อ้นวงษ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯเล็งเห็นแนวโน้มของการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 การรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

เนื่องด้วยในยุคสมัยปัจจุบัน จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีมากทวีคูณ จึงทำให้หลายๆ องค์กรตื่นตัว และเริ่มมองหาแนวทางการพัฒนาการป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กันมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

โดยธุรกิจหลักของบริษัท แอ๊กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างครอบคลุมตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยในระดับ Gateway การบริหารจัดการช่องทางจราจรทางอินเตอร์เน็ต (Bandwidth Management) จนถึงการรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้นำเข้ามาและจัดจำหน่ายคือผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ESET NOD32 Antivirus หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนาม ‘NOD32’ ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมของ NOD32 ประกอบกับการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ดี ESET NOD32 จึงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยยี่ห้อ ESET รายเดียวในประเทศไทย (Thailand Exclusive Distributor) โดยผลิตภัณฑ์ ESET ที่ทางเราได้นำเข้ามาจัดจำหน่ายมีทั้งสำหรับผู้ใช้ตามบ้านและสำหรับองค์กรธุรกิจทุกขนาด ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับการพิสูจน์และรับรองจากสถาบันทดสอบที่เป็นกลางน่าเชื่อถือระดับโลกหลายสถาบัน และมีผู้ใช้กว่าร้อยล้านรายทั่วโลก

วิสัยทัศน์
บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านไอทีและบริการหลังการขายในภูมิภาคเอเชีย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะช่วยพัฒนาระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัยให้ เป็นเลิศ และด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลที่เล็งเห็นความสำคัญของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในอนาคต มุมมองที่แตกต่างจึงผสานให้ก่อกำเนิด “บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด” ที่เน้นการบริการด้านไอทีโดยเฉพาะการให้บริการทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าอย่างมืออาชีพ

นโยบายหลัก
วิสัยทัศน์ดังกล่าวนำมาซึ่งนโยบายหลักของบริษัทฯ 4 ประการ ดังนี้

1.   เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมก้าวสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคตร่วมกัน – จากความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทฯ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้านไอทีและบริการหลังการขายอันเปี่ยมด้วยคุณภาพให้แก่ลูกค้าจนสามารถสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ พร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปด้วยศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ชื่อเสียง และความมั่นคงทางรายได้ และด้วยการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเข้าสู่ความเป็นผู้นำด้านไอทีในอนาคตร่วมกัน

2.   เลือกสรรผลิตภัณฑ์ด้านไอทีที่ดีที่สุด เพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม – นอกจากซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย ESET NOD32 Antivirus แล้ว บริษัทฯ ยังได้นำเข้าผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยชนิดอื่น ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องความมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมและความง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

3.   มอบการบริการที่ดีเยี่ยม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค – เพราะลูกค้าคือคนสำคัญสำหรับเรา บริษัท ฯจึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกท่านด้วยการให้บริการหลังการขาย โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่มากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ลูกค้าผ่านทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ อีเมล์ ไลฟ์แชท รีโมท หรือการให้ความช่วยเหลือถึงที่ เป็นต้น

4.   พัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าขององค์กร – นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บุคลากรของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีคุณภาพเช่นกัน เรามีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น ทั้งทีมเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมการตลาด ทีมบัญชี ทีมขาย และทีมสนับสนุนด้านเทคนิค ทุกฝ่ายล้วนมีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไป

พันธกิจ
พันธกิจของเรา คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ โดยนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในหลักการสำคัญ 3 ประการของการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1.   Honesty ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
ความซื่อสัตย์จริงใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน คือหลักการสำคัญที่เรายึดมั่นเสมอมา

2.   Professional ทำงานแบบมืออาชีพ
เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้ทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

3.   Commitment รักษาสัญญาเหนืออื่นใด
บริษัทฯ คำนึงถึงการรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจทั้งจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจจำนวนมากมาโดยตลอด