ผู้บริหารระดับสูงของ ActiveMedia มาจากภูมิหลังที่หลากหลายและมีความรู้มากมาย ทีมผู้บริหารที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความสำเร็จของธุรกิจดังนั้นคนประสบการณ์อันยาวนานจะถูกเลือกเข้ามาบริหาร ขณะนี้สมาชิกของผู้บริหารมีดังนี้

 

คุณ วาริท อ้นวงษ์
ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด

 

คุณ วาริท อ้นวงษ์ เป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2546


ความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในเชิงลึกของ คุณ วาริท อ้นวงษ์ ได้สร้าง ActiveMedia ในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยนั้น ทำให้ ActiveMedia เจริญเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างมากในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ด้วยซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แสดงให้เห็นถึงความเฉียบแหลมทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการวางกลยุทธ์ และการพัฒนาธุรกิจ ในขณะที่การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดปีแล้วปีเล่า