ESET Security Solutions

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ ESET ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งประกอบด้วย ESET NOD32 Antivirus, ESET Smart Security และ ESET Endpoint Solution ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากเทคโนโลยี ThreatSense® เทคโนโลยีการตรวจจับไวรัสแบบ Proactive รายแรกของโลก ผลิตภัณฑ์ ESET จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยคุณสมบัติหลัก คือ การทำงานด้วยความเร็วสูง ความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามที่ยังไม่เป็นที่รู้จักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์